Kun for sundhedspersonale

Kun for sundhedspersonale

Haleon
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

Trade marks are owned by or
licensed to the Haleon group
of companies. ©2024 Haleon
or its licensor.

PM-DK-NICOT-23-00002, januar 2023

Kun for sundhedspersonale

”Én lang nattesøvn er en social konstruktion”

Hårdt ramte kroniske smertepatienter har signifikant højere forekomst af søvnapnø – og søvnproblematikker hænger uløseligt sammen med smerter. Faktisk så meget, at søvnproblemer og smerter forekommer hyppigere sammen end hver for sig. Det er erfaringerne fra læge og ph.d. Laila Bendix, Smertecenter Syd. Og derfor er der behov for, at vi tager søvnvanerne alvorligt hos smertepatienter – og hjælper dem til at normalisere god søvn.

For kroniske smertepatienter kan både uhensigtsmæssig medicinering og en forvrænget opfattelse af søvn og træthed betyde, at smerterne forstærkes – eller at livet med smerter bliver vanskeligere at mestre.

-Vi ved, at vores smertepatienter sover dårligt. Når man har ondt, har man svært ved at finde ro, og når man vågner om natten, har man svært ved at falde i søvn igen. Blandt de meget hårdt ramte smertepatienter, som er dem, vi arbejder med, angiver 88%* at have søvnproblemer. Men forskning tyder også på, at der er en endnu stærkere sammenhæng den anden vej rundt – at jo dårligere søvn du har, desto flere smerter får du. Og vi ved, at 1/3* af vores patienter har moderat til svær søvnapnø. Det er langt højere end baggrundsbefolkningen. Så smerter og søvn har helt klart en sammenhæng. Og vi interesserer os lige meget for, om det er smerter, der giver dårlig søvn eller den anden vej rundt. For hvis vi kan forebygge kroniske smerter ved fx at sætte ind omkring søvnen, så er det jo interessant. Kroniske smerter er ikke kun resultat af en vævsskade. Der er meget mere i hjernens opfattelse af smerten. Hvis hjernen er på vagt, fx fordi du sover dårligt, kan den skrue op for din smerteoplevelse.

Smertemestring kræver god søvn 
Men hvor stor betydning har søvnen egentlig for smertepatienter generelt? Iben Rohde, formand for Foreningen Af Kroniske Smerteramte, FAKS, siger:

-Søvn er med til at give overskud og energi til at tage ansvar for at håndtere smerterne, og til at bruge metoder, der ikke involverer stærke smertestillende midler. Så for kroniske smertepatienter er det alfa og omega at have et godt søvnmønster. Hvis du ikke er nogenlunde udhvilet, kan du ikke ændre dine vaner. Og at være kronisk smertepatient er en livsændrende diagnose. Hele tilværelsen skal indrettes anderledes. Det kræver energi. Nattesøvn resetter hjernen, og den er virkelig nødvendig for smerteramte, hvor overskuddet i forvejen er ramt hårdt.

Og Laila Bendix bakker op:

-Min erfaring er, at når vores patienter oplever få en lidt bedre søvn, så oplever de også at kunne håndtere deres smerter bedre.

Oplevelsen er dårligere end søvnen
At god søvn har stor værdi bekræftes af, at kroniske smertepatienter vurderer smertelindring og bedring af søvn af lige stor betydning, når der sættes mål for deres behandling. Problemet er blot, at god søvn kan være svært at opnå, når man har ondt – og måske arbejder vores opfattelse af god søvn ikke helt med os, når vi vågner om morgenen.

Oplevelsen af at sove dårligt kan sagtens være dårligere, end hvordan man reelt sover. De let vågne perioder i nattesøvnen gør, at man mister tidsfornemmelsen. Så når man vågner op, har ondt og også lider af fatigue, så vil vores hjerne tro, at vi har sovet dårligt. Derfor taler vi altid med patienterne om søvn og prøver at få normaliseret opfattelsen af normal søvn. Det er vigtigt, at vi afklarer, hvad dårlig søvn er for patienten. Er det hyppige opvågninger? En patient sagde fx ”når jeg vågner om natten, er jeg bare så alene”. Så er det jo lidt et andet problem, end et søvn/smerte-problem. Vi skal lære patienterne at prioritere søvnen, at give dem den regelmæssighed, som kræves, fortæller Laila og fortsætter:

-Vi fortæller patienterne, at de helst skal sove mindst 6 og højest 10 timer i døgnet. Vi udvider det gængse spektrum på 7-8 timer lidt, for oplever man fx, at man kun kan sove 3 timer, så er det simpelthen for uoverskueligt at nå op på 8. Og søvnen behøver ikke være sammenhængende. Det er en opfattelse, vi gerne vil gennemhulle. Historien vil, at man i gamle dage gik i seng med lyset, sov 4 timer, var vågen lidt og så sov man 4 timer igen, indtil solen stod op. Én lang nattesøvn er en social konstruktion. Afbrudt søvn er ikke helt ligeså godt, men hvis det er det, man kan opnå, så er det godt for den enkelte.

God søvn tager tid
Så smertepatienter skal altså hjælpes til at finde deres egen model for god søvn – fx ved hjælp af en søvndagbog men også ved at bruge kroppen rigtigt:

-Mange patienter har allerede strategier for at distrahere sig fra deres smerter i løbet af dagen. Det giver super god mening. Lige til du skal sove. Hvis du har kørt på hele dagen, stresset din krop, så er det svært at komme ned i gear. Så en del af læringen for mange patienter er at lære kroppen at slappe af – og også sørge for at blive kørt en lille smule fysisk træt. Hvis man ikke bruger kroppen, fordi man har ondt, er det skidt for søvnen. At være fysisk aktiv, at komme ud i lys og luft – det er vigtigt, og særligt svært, når man har smerter, siger Laila Bendix.

Tid spiller desuden en afgørende rolle for søvnkvaliteten:

-Vi afsætter ofte 7 timer til at sove 8. Vi giver ikke tid nok til vores søvn. Smertepatienter kan være længe om at falde i søvn og være vågne længere tid mellem søvncyklerne. Vi skal have gjort op med de dysfunktionelle tanker om søvn. Hele forventningen om, hvor vigtig god søvn er, er jo med til at gøre, at man slet ikke kan sove! Derfor bruger vi meget lidt tid på at snakke om, hvorfor man skal sove godt – og mere på at forklare, hvordan man laver gode søvnvaner. Som fagperson griber jeg først og fremmest i det, jeg kan skrue på – det ene hjælper på det andet hen ad vejen, fortæller Laila Bendix.

Gode råd om søvn til smertepatienter
Foreningen af Kroniske Smerteramte (FAKS) står bag en række efterspurgte patientmaterialer netop om søvn og smerter. Alle foreningens materialer udarbejdes i samarbejde med sundhedsprofessionelle.

Smertepatienter med søvnproblemer kan fx få en række gode råd her: På siden kan også hentes pjecen ”Godnat og sov godt – en pjece om søvn og smerter”.

Læs mere på www.faks.dk

Mere forskning i søvn og smerter
Smertecenter Syd har netop modtaget 6 mio. kr. til videre forskning i den smertelindrende effekt af bl.a. digital kognitiv adfærdsterapi for søvnløshed til patienter med kroniske smerter.

Med forskningen vil man især undersøge sammenhængen mellem den fysiologisk målte søvn og den oplevede søvnkvalitet.

*Tallene er oplyst af Laila Bendix og er baseret på opgørelser fra Smertecenter Syd.

Artiklen er blevet til på initiativ af Haleon

27/02/2023  PM-DK–23-00031

Haleon
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS. Haleon, tidligere del af GSK, er ansvarlig for dette materiale.. Copyright 2023 Haleonkoncernen eller firmaets licensgiver. Alle rettigheder forbeholdes.

PM-DK-NICOT-23-00002, janaur 2023