Kun for sundhedspersonale

Kun for sundhedspersonale

Haleon
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

Trade marks are owned by or
licensed to the Haleon group
of companies. ©2024 Haleon
or its licensor.

PM-DK-NICOT-23-00002, januar 2023

Kun for sundhedspersonale

Ny Nicotinell Spray:
Lindring af nikotin- og rygetrang​

Hurtig, effektiv og diskret lindring efter 30 sekunder

Hurtigt

Effektivt

Diskret

Maks 64 pust (32 doser) pr. dag. Kan bruges i op til 6 måneder
Én flaske FastMist spray kan erstatte
op til 150 cigaretter

Plasma
nikotinkoncentrationer

Nikotinen i spray optages hurtigt, hvilket giver en lindring af rygetrangen der minder mere om effekten der ses ved at ryge cigaretter, end ved brug af tyggegymmi, sugetablet og plaster.

Tobacco Advisory Group of the
Royal College of Physicians 2000

NRT (Nicotine Replacement Therapy)-produkter giver patienterne en mulighed for at mindske deres indtag af nikotin, da både den fysiske og adfærdsmæssige afhængighed reduceres3-5. Det anbefales at kombinere NRT-produkter med anden behandling, som rådgivning og støtte fra sundhedspersoner, som faciliterer rygestop5.

Hvordan virker NRT?

Mange rygere, der forsøger at holde op med at ryge, oplever abstinenssymptomer og trang, som kan være svære at overvinde kun med viljestyrke. NRT-produkter giver lavere niveauer af terapeutisk nikotin uden de 7000 andre kemikalier, der findes i tobaksrøg.

Trang er ofte psykologisk motiveret og kan vare i flere måneder. Brugen af ​​adfærdsprogrammer i forbindelse med NRT-produkter kan forbedre muligheden for et succesfuldt rygestop5.

Bryd vanen – og få succes med rygestop

Hvorfor elsker hjernen vaner? Hvornår er vaner gode eller dårlige? Hvordan fungerer vaner og vanemønstre?

Find inspiration til at arbejde med vaneændringer i praksis.

Anbefal Nicotinell og hjælp dine kunder og patienter med at overvinde deres rygevane

Nicotinell Medicinsk Tyggegummi

Til behandling af tobaksafhængighed ved lindring af nikotintrang og igangsættelse af rygestop hos rygere, som er motiveret til et rygestop eller igangsættelse af reduktion hos rygere, som hverken kan eller er villige til et fuldstændigt rygestop.

Nicotinell medicinsk tyggegummi er tilgængelig med følgende smagsvarianter og i følgende styrker:

• Frugt
• Mint
• Lakrids
• IceMint
• Spearmint

Nikotintyggegummi fås i 2 mg og 4 mg og i pakker med henholdsvis 24 og 204 stykker tyggegummi.

Nicotinell Sugetabletter

Til behandling af tobaksafhængighed ved lindring af abstinenssymptomer som rygetrang og igangsættelse af rygestop hos rygere, som er motiveret til rygestop. Slutmålet er et permanent stop af tobaksbrug.

Nicotinell Sugetabletter er tilgængelig med en frisk mint smag. Kunder og patienter kan diskret bruge sugetabletterne og hjælpe dem til et rygestop på arbejdspladsen eller i andre situationer, hvor de ikke kan anvende tyggegummi.

Sugetabletterne fås i 1 mg og 2 mg og i pakker med henholdsvis 36 og 204 sugetabletter.

Nicotinell 24-timers plaster

Nicotinell Plaster reducerer abstinenssymptomer i forbindelse med et rygestop og dermed reduceres risikoen for tilbagefald. Tilførelsen af nikotin ved brug af nikotinplastre er mindre risikofyldt end ved rygning, da rygeren undgår de andre skadelige bestanddele, som er fundet i tobaksrøg. Nikotinen opbevares i nikotinplasteret og absorberes langsomt af huden og ind i kroppen og giver 24 timers lindring af nikotintrang.

Ved brug af 24-timers nikotinplastre, vil kunder og patienter have nikotin i blodet om morgenen, og begynder derfor dagen uden trang.

Nicotinell 24-timers plaster er tilgængelig i tre styrker; 7 mg, 14 mg og 21 mg og i pakker med 7 og 21 plastre.

Haleon og Nicotinell står bag initiativet Smoke Free Agenda, som arbejder for en røgfri fremtid.

Sammen med forskellige organisationer og patientforeninger i de nordiske lande etableres løbende en række rygestopsaktiviteter, som motiverer og støtter rygere til at kvitte smøgerne for altid. For vi har alle et fælles mål – en røgfri fremtid.

1. NICE. Treatment Summaries: Smoking cessation. Available at https://bnf.nice.org.uk/treatment-summaries/smoking-cessation/. Accessed September 2023. 

2. Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians, 2000

3. Henningfield JE. Nicotine medications for smoking cessation. N Engl J Med. 1995;333(18):1196-1203.

4. Tomkins DM, Sellers EM. Addiction and the brain: the role of neurotransmitters in the cause and treatment of drug dependence. 2001;164(6):817-821.

5. www.sst.dk/da/Viden/Forebyggelse/Tobak/Rygestop

6. Everyday Health. Nicotine Withdrawal: How to Cope. www.everydayhealth.com/quit-smoking/guide/nicotine/withdrawal/. Accessed 2020-09-30

7. Benowitz NL, Porchet H, Sheiner L, Jacob P 3rd. Nicotine absorption and cardiovascular effects with smokeless tobacco use: comparison with cigarettes and nicotine gum. Clin Pharamacol Ther. 1988;44(1):23-28.

8. Choi JH, Dresler CM, Norton MR, Strahs KR. Pharmacokinetics of a nicotine polacrilex lozenge. Nicotine Tob Res. 2003;5(5):635-644.

9. Gupta SK, Benowitz NL, Jacob P 3rd, Rolf CN, Gorsline J. Bioavailability and absorption kinetics of nicotine following application of a transdermal system. Br J Clin Pharmacol. 1993;36(3):221-227.

Nicotinell (nicotin), depotplaster (pl), tyggegummi (tg) og sugetabletter (st). Indikation: (pl): Hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning. (tg): Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nicotintrang og nicotinabstinenser og derved fremme rygestop hos rygere, som er motiveret til at stoppe med at ryge eller til at fremme en rygereduktion hos rygere, som ikke kan eller er uvillige til at stoppe. (st): Behandling af tobaksafhængighed ved at lindre abstinenssymptomer herunder nicotintrang, og derved gøre tobaksafvænning nemmere eller til midlertidig rygereduktion hos rygere, der er motiverede til rygestop. *Dosering: (pl): Dosis bør vælges ud fra brugerens nicotinafhængighed. Behandlingstiden er individuel og brugerne skal stoppe rygning helt under behandlingen. Frigiver nicotin gennem hele døgnet og påsættes ren, tør, ubehåret og ubeskadiget hud. Plastret må ikke appliceres på et hudområde der er rødt, beskadiget eller irriteret. For at undgå lokal irritation af huden bør brugen af samme hudområde undgås for mindst 7 dage. 24 timers anvendelse anbefales for at undgå rygetrang om morgenen, men hvis ønsket kan plastret tages af ved sengetid. Bør ikke anvendes i mere end 12 måneder uden lægens anbefaling. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller apotekspersonalet. (tg): Dosis bør vælges ud fra brugerens nicotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 24 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nicotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. (st): Dosis bør vælges ud fra brugerens nicotinafhængighed, dog er den maximale daglige dosis (1mg) 24 stk. (2mg) 15 stk. Behandlingstiden er individuel. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nicotin ved sugning, hvorfor korrekt sugeteknik er vigtig. *Interaktioner: Rygestop kan kræve justering af visse lægemidler. *Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for en af indholdsstofferne. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjerteanfald, slagtilfælde, hjertesvigt, hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion, krampeanfald eller mavesår, sår på tolvfingertarmen, betændelse i mund eller svælg, et betændt spiserør eller mavesmerter. (tg): Indeholder sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med hereditær fruktoseintoleranse. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. (pl): Forsigtighed udvises hos patienter med kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse dér, hvor plastret har siddet samt hos patienter der har oplevet krampeanfald. (st): Indeholder aspartam og må ikke anvendes til patienter med phenylketonouri (Følings sygdom). Indeholder maltitol (E965) og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Maltitol kan give en mild, laksativ virkning. *Graviditet og amning: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Fordele og ricisi bør opvejes. Bivirkninger: Blistre i mundslimhinden kan forekomme i forbindelse med rygestop, men sammenhængen med nicotin er uklar. (pl): Meget almindelige: Søvnløshed** inklusiv mareridt** og insomni**, hovedpine**, svimmelhed**, kvalme**, opkastning**, reaktioner på applikationsstedet**. Almindelige: Nervøsitet**, tremor**, palpitationer, dyspnø, pharyngitis, hoste, abdominalsmerter**, dyspepsi**, obstipation**, diarré**, mundtørhed**, hyperhidrose, myalgi, artralgi, smerter på applikationssted, asteniske tilstande, træthed. Øvrige bivirkninger: Se produktresume. Symptomerne markeret med ** kan også tilskrives abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nicotin. (tg) og (st): Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, mave-tarmgener, let irritation eller smerte i mund eller svælg, betændelse i mundslimhinden. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nicotin. Øvrige bivirkninger: Se produktresume. *Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved overdreven rygning kan forekomme. Pakninger: (pl): 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer: 7 og 21 stk. (tg): Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. (st): Mint: 1 og 2 mg: 36 stk., 144 stk. og 204 stk. Udlevering: HF

 

Nicotinell FastMist (nicotin) spray. Anvendelse: Behandling af tobaksafhængighed hos voksne ved lindring af nicotin-abstinenssymptomer, herunder rygetrang under et rygestopforsøg eller et forsøg på at skære ned på rygningen før et fuldstændigt rygestop. *Dosering: Anvend op til 4 pust i timen. Brug ikke mere end 2 pust pr. dosering og brug ikke mere end 64 pust (4 pust i timen i løbet af 16 timer) i døgnet. Følg instruktionerne i indlægssedlen. *Interaktioner: Der er ikke definitivt fastslået nogen klinisk relevante interaktioner mellem nicotin­erstatningsprodukter og andre lægemidler. *Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nicotin, hjælpestoffer eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år samt ved graviditet eller amning uden lægens anvisning. En læge bør udføre en vurdering af risikoen kontra fordelen for patienter med følgende tilstande: hjertekarsygdomme, diabetes, disponering for angioødem eller urticaria, nedsat nyre- eller leverfunktion, ukontrolleret hyperthyreoidisme eller fæokromocytom samt mave-tarm sygdom. Indeholder 7 mg alkohol (ethanol) pr. pust svarende til 100 mg/ml. Mængden i 1 pust af dette lægemiddel svarer til mindre end 2,5 ml øl eller 1 ml vin, og vil ikke have nogen nævneværdig effekt. Indeholder 0,5 mg natrium pr. pust, svarende til 0,025% af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. Indeholder 10,95 mg propylenglycol pr. pust svarende til 156,43 mg/ml. Indeholder 0,018 mg benzylalkohol pr. pust, svarende til 0,26 mg/ml. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner. *Graviditet og amning: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Fordele og ricisi bør opvejes. *Bivirkninger: Meget almindelige: Hovedpine, hikke, irritation i halsen, kvalme. Almindelige: Hypersensitivitet, dysgeusi, paræstesi, hoste, brændende fornemmelse, træthed. Øvrige bivirkninger: Se produktresumé. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nicotin. *Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Nicotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan hos børn give kraftige symptomer på forgiftning og være dødelige. Pakninger: 1 og 2 flasker indeholdende 13,6 mg nicotin.

Haleon Denmark ApS, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by Haleon. ©2024 Haleon or licensor. Udlevering: HF.

Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Haleon Denmark ApS (mystory.nd@haleon.com).

De med (*) markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortede i forhold til Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra Haleon Denmark ApS via mystory.nd@haleon.com eller telefon 80 25 16 27.

Haleon
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS. Haleon, tidligere del af GSK, er ansvarlig for dette materiale.. Copyright 2023 Haleonkoncernen eller firmaets licensgiver. Alle rettigheder forbeholdes.

PM-DK-NICOT-23-00002, janaur 2023